درباره ما

با توجه به نقش حیاتی و زیربنائی موسیقی در استان هرمزگان گردآوری و ارائه اطلاعات در این زمینه یک امر اجتناب ناپذیر است .گروه فرهنگی کته کینگ با علم به این موضوع در راستای اهداف وهدفهای خود به منظور جمع آوری و نگهداری اسناد و مدراک باقی مانده از تاریخ و گذشته ای موسیقی استان و همچنین جهت شناسائی موسیقی استان شروع به کار نموده . هدف ما حقظ  و به ثبت رساندن آثار هنری تمام هنرمندان است و تا بتوانیم زیر یک سقف  و یک ارگان از آثار هنری  گذشته گان خود دفاع کنیم .و به آنهای که اثارو ترانه های اصیل بندرعباسی را به نام خود یا بدون ذکر نام  شاعر وآهنگساز به تاراج می براند گفت که این ترانه ها و آهنگها میراث دهها هنرمند کمنام است که به عشق به دیارو شهر خود سروده یا خوانده اند.  به همین منظور ما از تمام هنرمندان و هنردوستان استان می خواهیم که در این راه  ما را یاری رسانند .  فرستادن مطالب – عکس -  ترانه های قدیمی ازهنرمندان و گفتن نظرات و ایده های خود.  

دیگر اهداف . قدردانی از هنرمندان – فراهم آوردن محیط برای  شناساندن هنرمندان – شناساندن موسیقی وآلات موسیقی استان هرمزگان .  در ضمن از همکاری دوستان خوبمان طاهره , حسین گردین ومحمد عقیلی تشکروقدردانی میکنیم .

                                                                                                                                   با سپاس فراوان                                       

 

منابع استفاده شده در سایت

کتاب حیات فرهنگی استان هرمزگان

موسسه ی فرهنگی هنری ماهور

کتاب ای سیاه زنگی ( محمد ذوالفقاری)

ahmadmirzadeh@hotmail.com

    احمد میرزاده

 

جاسم آبکار