ابراهیم منصفی

آلبو م و ترانه ها

 

بدو بدو خوشا فصلی
چه بگم مثل سیهر

 زنده یاد                          رامی شاعر خنیاگر  

ابراهیم منصفی در سال 1324 از پدری مینابی و مادری اهل صحرا باغ لار در بندرعباس بدنیا آمد .

رامی نام شاعرانه یی بود که او بر اساس نام کوچک خود آن را برگزیده بود .اولین مجموعه ی سرود های خود را بنام ( مروارید ساحل ) را درسال 1343 به چاپ رسانید . در سال 1347 اولین شعرهای آزاد وعاشقانه خود را در مجله ی خوشه به چاپ رسانید. رامی هنرمندی فطری و مادرزاد بود که طبیعت سخاوتمندانه به او توانائی ها و استعداد سرشار بحشیده بود . این توانائی وی را در میان همگان و شاعران هم نسل خویش برتری چشمگیری می بخشید . او با نیرویی سرشار و درونی با قابلیت های منحصر بفرد در عرصه های مختلف هنر همچون شعر ترانه سرایی آواز و خنیاگری و بازیگری استعدادو فدرت آفرینند گی خویش را از همان آغاز بروز داده و به اثبات رسانده بود.اگر چه شعر مشغله ی پیوسته ی ذهن رامی بود اما ترانه سرائی خنیاگری و آواز عشق و آرزوی پر شور و همیشه اش بود . با آن صدای بدیع ودلپذیر و پس از اولین تجربه های موفق در این زمینه این گرایش و دلبستگی بعید بنظر نمیرسد. بدینگونه او تمام وقت نیرو ودقت خود را وقف ترانه ها کرد و بقول خودش در ترانه یی زیبا و غمزده ( هر چه گفتنی داشت به شروندهای جنوب بخشید ). بدینگونه در شب اول تیرداد ماه سال 1376 در سن 52 سالگی او در غایت یآس به آن چه که سالها در جستجویش بود دست یافت وبا مرگی خود خواسته از عذاب هولناک این خاکدان بی ترحم رهایی یافت . اگر چه او با شعرها و ترانه های ماندگارش هرگز از یاد مردم  جنوب نخواهد رفت و با سروده هایی خواندنی و صدایی گرم و شنیدنی نام و یادش تا سالها و تا دیرگاه در خا طره ی مردم زنده و جاودانه خواهد ماند.

                                                           یادش گرامی باد#1583;#1583;

                                              منبع از کتاب رنجترانه ها  ( حسن کرمی )