جعفر اوج

ویدیو موزیک
 
عروس خانم

 

گروه زیبا نصره
رهبر گروه زیبای گلناری زیبا گلناری این هنرمند پیرو موسیقی سنتی و بومی بندری است . واز آهنگهای نصرک استفاده می نماید و در اکثر عروسیها شرکت می کرده .افراد گروهش همه سیاهپوستند وسخت کوش و همه زن می باشند .همکاری با رادیووتلویزیون درآن زمان . افراد گروه نصره نصره دوستک نامی فاطمه باقنبر زلیخا- منبع از کتاب حیات فرهنگی استان هرمزگان