صالح آتون
(
گروه خلیج فارس)

آلبو م و ترانه ها

پشت باغ مولوی

شاه حسینی

   

گروه خلیج فارس

صالح آتون در سال 2493 در محله سوروی بندرعباس متولد شد از سال 2522 خوانندگی را آغاز کرده ودر 4 رشته هنری خوانندگی شاعری نوازندگی و آهنگسازی فعالیت دارد. همکاری با رادیو و تلویزیون در زمان گذشته.

               
  منبع از کتاب حیات فرهنگی استان هرمزگان