هدف ما قدردانی از تمام هنرمندان وموزیسین هایی که در طول تاریخ  هنر و موسیقی  استان هرمزگان فعا لیت داشته و با گروه های موسیقی مختلفی همکاری و در پیشبرد موسیقی بندرعباس نقش داشته اند . ما ضمن یادآوری این مطلب از آنها  تشکر  و قدر دانی نموده . درضمن  از دوستان می خواهیم با فرستادن عکس وزندگی نامه مارادرتکمیل کردن این لیست  یاری کنند.

 با سپاس

  کته کینگ موزیک

غلام توسلی

احمد توحدی

محسن قا سمی

رضا روضه خان

خسرو سبزه غلامی

شهریار نصیری

بشیر اولا بندری

محمد رستمی

پرویز سبزه غلامی

اسماعیل چمن

مسعود پاکدامن

غلام کمالی

شاه الله یزدانی

حسین نیکو بر

عبدی بلوچی

راکا

علی بریم

گدوکو

شیخ علی علوی

 

موزسينها

 ترانه سرا