دوستان عزیز ودوستداران موزیک هرمزگان                          

سایت  کتکینگ در راه رسیدن به اهداف خود که شناساندن و به گوش رساندن موزیک هرمزگان میباشد این بار با جمع آوری عکس خوانندگان وموزیسین ها شما را بیشتر با چهره آنها آشنا می سازد.چهره های گمنامی که پایهای موسیقی هرمزگان را بنیاد نهاداند.وهمچنان در گمنامی بسر می برانند. 

لذا ما را در این راه یاری کنید و عکس خوانندگان وموزیسین های استان را به آدرس سایت ما ارسال کنید. 

برای اطلاعات بیشتربه سایت www.katekingmusic.com مراجعه کنید. E-mail: ahmadmirzadeh@hotmail.com                                                                        دفتر یاداشت