برابر با

دوستان عزیز

 

هدف ما از تهیه سی دی ها حفظ و نگه داری ازآثارهنرمندان قدیمی کمک به آنها و همپچنین پشتیبانی از هنرمندان جوان  میباشد

بنابراین به پشتیبانی و حمایت شما نیازمند هستیم

 

با تشکر 

کته کینک موزیک

 

 

سی دی های جدید 

جهت سفارش کلیک کنید
 

مامبو لیوا

مرد جنوب

Mamoleiva  

 Southerner Man     

 

 عیسی بلوچستانی
(خاک جنوب)

 

علی حبیب زاده
 
(آزادی)

 

گروه جهله
 
(چهار پنجه)